Dienstverleningsdocument hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag


In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.

 • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.

 • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.

 • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.
  In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
  Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?
  Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

Advies Gericht op afsluiten € 1750 € 850

Combinatie € 2600

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud U heeft het

contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

Advies

Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Zoeken

Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud U heeft het

contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.


Gemiddelde kosten

HYPOTHEEKVRAAG 1 van 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Onderzoek Hoe is uw

persoonlijke situatie?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?

 • Wat wilt u en wat kunt u betalen?

 • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Advies Welke financiële

oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Zoeken Welke aanbieder

heeft de financiële oplossing die bij u past?

Dit biedt deze dienstverlener

Dit biedt deze dienstverlener niet

De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie.

Geen vergelijking Vergelijking van beperkt Vergelijking van groot van producten aantal producten aantal producten

Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.

Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.

Geen vergelijking Vergelijking van beperkt Vergelijking van groot van producten aantal producten aantal producten

Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.

HYPOTHEEKVRAAG 2 van 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Contract

Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Onderhoud

U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!

Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, geen andere onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten.

HYPOTHEEKVRAAG 3 van 4

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

Advieskosten € 1750 € 1750 € 1750

Combinatie € 2600 € 2600 € 2600

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Nazorg en beheer Na afronding van onze werkzaamheden willen wij u graag van dienst blijven met beheer & service op de door u afgesloten financiële producten middels onze abonnementsvormen. Beantwoording van adviesvragen en het verrichten van advieswerkzaamheden worden in de toekomst in rekening gebracht tegen het dan geldende uur/verrichtingentarief

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.


Gemiddelde kosten

Particulier

Ondernemer


Kosten gericht op afsluiten product

€ 850

€ 850

€ 850

HYPOTHEEKVRAAG 4 van 4